Ιωάννης Ξιφαράς

Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ο Ιωάννης Ξιφαράς είναι Γενικός Γραμματέας Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τον Μάρτιο του 2021. Υπεύθυνος για τον τομέα των μεταφορών, επιβλέπει και συντονίζει μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την αεροπορία, τον σιδηρόδρομο, τις αστικές συγκοινωνίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη νομοθεσία, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια κ.λπ. Κύριος στόχος του είναι να διασφαλίσει τη βελτίωση & τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών στην Ελλάδα προσθέτοντας παράλληλα αξία στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων στους τομείς των Υποδομών και Μεταφορών, της Ενέργειας και των Εξειδικευμένων Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων καθώς και στις Υποδομές Έξυπνων Εφαρμογών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Είναι διπλωματούχος μηχανικός, απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Η/Υ, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εκλέγεται στην Εθνική Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από το 2016.