Φίλιππος Κυρκίτσος

Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, LIFE-IP CEI-Greece

Ο Φίλιππος Κυρκίτσος είναι Δρ. Περιβαλλοντολόγος με σπουδές στη Φυσική, την Μετεωρολογία, το Περιβάλλον και την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και PhD Post-Doc στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Είναι ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος με έμφαση στην διαχείριση αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΜΚΟ «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης – ΟΕΑ – www.ecorec.gr» και παράλληλα δραστηριοποιείται ως επιστημονικός υπεύθυνος και εκπαιδευτής σε περιβαλλοντικά προγράμματα κατάρτισης ανέργων και ως σύμβουλος περιβάλλοντος. Εκπροσωπώντας την ΟΕΑ και άλλους Περιβαλλοντικούς φορείς συμμετείχε στην δημιουργία του νόμου 2939 (1999-2001), στην ΕΠΕΔ (Επιτροπή Εναλλακτικής Διαχείρισης) (2002-2008), στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) (2008-2009) και στον σημερινό Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) από το 2010 μέχρι το 2020. Από το 2022 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Απονομής του Οικολογικού Σήματος (ΕΣΑΟΣ). Ο Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος έχει σημαντικό επιστημονικό / περιβαλλοντικό έργο με συμμετοχή σε δεκάδες επιστημονικά προγράμματα, με δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και με πολλές ανακοινώσεις & ομιλίες σε συνέδρια και ημερίδες.