Νάσος Μάκιος

Περιβαλλοντικός Διευθυντής “ΚΛΗΜΗΣ”

Πτυχιούχος Φυσικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχω εργαστεί αρκετά χρόνια ως διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων σε μεγάλα μηχανογραφικά κέντρα στην Αθήνα. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια εργάζομαι ως Περιβαλλοντικός Διευθυντής στην οικογενειακή επιχείρηση «ΚΛΗΜΗΣ» με έδρα την Καλαμάτα, η οποία πέρα από την εμπορία δομικών υλικών, επεξεργάζεται με κυκλικό τρόπο τα υπολείμματα του καρπού της ελιάς για την παραγωγή προϊόντων ασβέστη καθώς και του ευρωπαϊκά βραβευμένου οικο-καινοτόμου πυρηνοκάρβουνου. Είμαι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO της εταιρείας. Επίσης, είμαι μέλος της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού και συντονιστής στον άξονα της κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας στην “Αποστολή” (Mission) της πόλης της Καλαμάτας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030.