Θοδωρής Δεληγιαννάκης

Δικηγόρος, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ο Θεόδωρος Δεληγιαννάκης είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του, Γερμανικών συμφερόντων, Φορέα Ελέγχων και Πιστοποιήσεων DQS Hellas. Πέραν των νομικών του υποχρεώσεων εκτελεί χρέη project manager του έργου Green Project της DQS Hellas με έμφαση στην ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχων και πιστοποίησης στα πλαίσια του πράσινου μετασχηματισμού Μικρό-μεσαίων Επιχειρήσεων. Ο Θεόδωρος διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.) και νομικός σύμβουλος του Ελληνο – Ολλανδικού Συνδέσμου Eμπορίου & Βιομηχανίας (ΗeDa).