Σωτήρης Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος MSolution

Sustainability Expert, Πολιτικός Μηχανικός,
MBA - Γεν. Διευθυντής και ιδιοκτήτης της msolutions 
Ο κ. Σωτήρης Μυλωνάς είναι Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία 26 ετών ενώ από το 2004 δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού με μελέτες και επιθεωρήσεις συστημάτων αειφορίας σε περισσότερες από 20 χώρες. Ο κ. Μυλωνάς έχει επίσης παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα όπως Sustainability Leadership και Finance στοΠανεπιστήμιο του Cambridge. O κ. Σωτήρης Μυλωνάς έχει ασχοληθεί με τα θέματα αειφορίας που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη αλλά και τη βιομηχανική αειφορία. Ο κ. Μυλωνάς ασχολείται κυρίως με μελέτες και έργα διαχείρισης ενέργειας, υδάτων, απορριμμάτων, διαχείρισης άνθρακα και πιστοποιήσεων. Μέσα από τη μελέτη του υπάρχουν προτάσεις για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και κριτηρίων ESG ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις κοινοτικές απαιτήσεις του Taxonomy.