Πολύκαρπος Καρκαβίτσας

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ. Ανάπτυξης, MSc / Γενικός Διευθυντής LEVER

Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακή κατάρτιση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, με θέμα «Σχεδιασμός Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών». Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας (ΑΝΕΜ Α.Ε.) και στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου για τις Μεταφορές (ΔΕΚΑΜΜ), με αντικείμενα το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, την οργάνωση του χώρου, το σχεδιασμό συστημάτων μεταφορών, κλπ. 

 

Διαθέτει δεκαπενταετή και πλέον εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων οργανισμών και φορέων, σε έργα Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και έργα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην υλοποίηση δράσεων και μελετών για την στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης, σε Αναπτυξιακές Μελέτες Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, σε Μελέτες Προσβασιμότητας, Κυκλοφορίας και Στάθμευσης, σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Σχεδίων Φόρτισης Η/Ο,  στο σχεδιασμό πολιτικής για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη του χώρου, κ.α. Έχει επίσης εμπειρία ως επικεφαλής ομάδας έργου στο σχεδιασμό, υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας υλοποιήσει έργα σε διακρατικά, διαπεριφερειακά και διασυνοριακά προγράμματα, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα. 

 

Έχει διατελέσει στέλεχος των εταιρειών ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (έδρα Βόλος), της Business Architects Consultancy (Θεσσαλονίκη), ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, την Αναπτυξιακή Καστοριάς, την Αναπτυξιακή Γρεβενών, το Δήμο Κόνιτσας, το ΑΠΘ, κ.α. Την περίοδο 2012 - 2014 συνεργάστηκε με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) ως Επικεφαλής της Μονάδας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το 2013 ολοκλήρωσε ως μέλος ομάδας έργου το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πρώτο σχέδιο του είδους του που εκπονήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ με επίπεδο εφαρμογής μητροπολιτική περιοχή. Παράλληλα, ήταν ο συντονιστής της ομάδας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ενιαίο και Ευφυές Σύστημα Κομίστρου για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης». 

 

Από το 2014 συνεργάζεται με τη Lever A.E. αρχικά ως προϊστάμενος του τμήματος δημοσίου τομέα, την περίοδο 2016 - 2020 ως Διευθυντής του τμήματος και από το 2021 ως Γενικός Διευθυντής με ευθύνη την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και των έργων της. Τέλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.