Παναγιώτης Μενεξόπουλος

Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΘ

Εκπαίδευση 

Απόφοιτος Κολλεγίου Ανατόλια 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1983 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Επαγγελματική εμπειρία

 Διευθύνων Σύμβουλος Ιουν 1980 - Σήμερα 

ΑΦΟΙ Δ. ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη 

Επεξεργασία και Εμπορία Ξηρών Καρπών 

 

Συμμετοχές 

Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΘ - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

Γενικός Γραμματέας ΕΣΘ - Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

Αντιπρόεδρος Πανελλήνιος Σύλλογος Εμπόρων Ξηρών Καρπών 

Πρόεδρος Σύλλογος Εμπόρων Ξηρών Καρπών Βορείου Ελλάδος 

Μέλος INC - Παγκόσμιος Σύνδεσμος Διακινητών Ξηρών Καρπών