Νικόλαος Ντάβος

Συνιδρυτής & Διαχειριστής του Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας – CluBE

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και είναι υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα του πράσινου υδρογόνου στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2008 εργάζεται ως υπεύθυνος έργου για διάφορα προγράμματα της ΕΕ (Horizon, FP7, IEE, Interreg, MED, LIFE) σε πολλούς οργανισμούς εκτός από το CluBE, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και της Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας σε διάφορα έργα που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βιοενέργεια, το υδρογόνο, τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία, τη βιομηχανική συμβίωση, την αστική και αγροτική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.