Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Αντιπρόσωπος WEIMA Maschinenbau GmbH

Ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μετά τις σπουδές του έζησε και εργάστηκε στη Γερμανία σε βιομηχανία πλαστικών ως R & D Engineer. Από το 2015 έχει αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος συμβούλου στην οικογενειακή εταιρεία Σ. & Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΚΕ. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι προσφέρουν εξειδικευμένο βιομηχανικό μηχανολογικό εξοπλισμό για τον διαχωρισμό, τεμαχισμό, πλύσιμο και ανακύκλωση πλαστικών. Η Σ. & Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΚΕ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για την γερμανική εταιρεία WEIMA GmbH, η οποία κατασκευάζει πρέσσες μετάλλων και ξύλου, dewatering presses, καθώς και τεμαχιστές για στερεά απόβλητα με σκοπό για την ανακύκλωση τους ή την αξιοποίηση τους ως εναλλακτικά καύσιμα (SRF/RDF).