Κωνσταντίνα Πανούτσου

Sustainability Consultant, R3 Knowledge Sustainability Consultants

Η Κωνσταντίνα Πανούτσου έχει τον ρόλο του Sustainability Consultant στην εταιρεία συμβούλων RKnowledge Sustainability Consultants, με ειδίκευση σε ζητήματα Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας. Αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας από το International Hellenic University. Στην καριέρα της έχει εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης τόσο σε Τμήματα Προμηθειών όσο και ως Project Manager. Έχει συμμετοχές σε ημερίδες και συνέδρια και είναι μέλος των ομάδων εργασίας «Ενέργεια» και «Περιβάλλον» του ΣΒΕ.