Ευάγγελος Κοσμίδης

Ιδρυτής DRAXIS τεχνολογίες περιβάλλοντος, Ελλάδα και Βέλγιο

Είναι πολύ ενεργός επιχειρηματίας έχοντας δημιουργήσει πάνω από 5 ανεξάρτητες spinout εταιρίες. Εμπειρογνώμων σε περιβαλλοντικά συστήματα ΤΠΕ υποστήριξης αποφάσεων με μεγάλη εμπειρία στις μελέτες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη και διαχείριση πολλών στρατηγικών περιβαλλοντικών έργων (στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα), καθώς και σε συστήματα διαχείρισης για υπουργεία, ερευνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά έργα και έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι κάτοχος πτυχίου φυσικής από το ΑΠΘ, MSc από το UCLA στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, PhD στην ατμοσφαιρική φυσική (ΑΠΘ) και κάτοχος Πιστοποιητικού Επιχειρηματικής Στρατηγικής από το Πανεπιστήμιο του Berkeley στην California.