Δρ. Στέλλα Παρμάκη

Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πιστοποιημένη Επαγγελματίας κυκλικής οικονομίας, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)

Η Δρ. Στέλλα Παρμάκη είναι κάτοχος πτυχίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διδακτορικού τίτλου Χημικής Μηχανικής του ίδιου ινστιτούτου, με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία. Το ερευνητικό έργο της δημοσιεύθηκε σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και παρουσιάστηκε σε διεθνής συνέδρια και εργαστήρια. Επιπλέον, εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε ως Επαγγελματίας Κυκλικής Οικονομίας και Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Περιβάλλοντος (ISO 14001:2004), Υγείας και Ασφάλειας (OSHAS 18001:2007) και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005). Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στο πρόγραμμα Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κύπρου με στόχο τη μετάβαση τους σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, βασιζόμενο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Έχει εργαστεί ως Αναλύτρια/ Ερευνήτρια σε εργαστήριο τροφίμων και περιβάλλοντος (2021-2022), Ερευνητικός Συνεργάτης στον τομέα της βιολογικής αξιοποίησης των λυμάτων επεξεργασίας τροφίμων (2016-2020), Προσωπικό Ειδικής Εκπαίδευσης και Βοηθός Διδασκαλίας στα Τμήματα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2018-2019) και Βοηθός Εργαστηρίου στο Κέντρο Βιοτεχνολογίας και Χημείας του Καθολικού Πανεπιστημίου της Πορτογαλίας (2016). Εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) ως Λειτουργός στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το 2022.