Δρ. Έφη Τριτοπούλου

Πρόεδρος NoWaste21

Η Εφη Τριτοπούλου είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ, με 20+εμπειρία στην διαχείριση αποβλήτων, και γενικότερα σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές σε επίπεδο σχεδιασμού και εφαρμογής. Σήμερα είναι Πρόεδρος του περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21, Πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) και Ερευνήτρια Α στο ΕΜΠ - Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Σχολή ΧΜ. Έχει συνεργαστεί με δημόσιους (ΕΟΑΝ, ΚΑΠΕ) και ιδιωτικούς φορείς, Δήμους και Ερευνητικά Κέντρα και έχει συντονίσει και υλοποιήσει πάνω από 40 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, με κύρια δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι η Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος Nothing to Waste, μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και συνέργειας 24 επιχειρήσεων στην Δυτική Θεσσαλονίκη για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο διανύει τον τρίτο χρόνο υλοποίησης με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.