Δρ. Δημοσθένης Ιωαννίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΤΑ

Ερευνητής Γ' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2000)
  • MSc. Προηγμένα συστήματα Επικοινωνίας και Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2005)
  • PhD. Ανάλυση Ανθρώπινης Παρουσίας σε Ελεγχόμενα και μη Ελεγχόμενα Περιβάλλοντα Χωρίς Παραβίαση της Ιδιωτικότητας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2017)

Ο Δρ. Δημοσθένης Ιωαννίδης είναι Ερευνητής Γ' βαθμίδας στο ΙΠΤΗΛ. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ και Μεταπτυχιακό στα Προηγμένα Συστήματα Επικοινωνίας και Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2000 και 2005 αντίστοιχα, και το διδακτορικό του δίπλωμα με τίτλο «Ανάλυση Ανθρώπινης Παρουσίας σε Ελεγχόμενα και μη Ελεγχόμενα Περιβάλλοντα Χωρίς Παραβίαση της Ιδιωτικότητας» από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, το 2017. Υπήρξε βοηθός διδασκαλίας στο ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκης (2006-2010), ενώ έως και σήμερα είναι συν-διδάσκων στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό του ΑΠΘ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (μάθημα: Τεχνολογία Blockchain). Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνητή όραση, στερεοσκοπική επεξεργασία εικόνας και ανάλυση σήματος, συστήματα ανάλυσης φυσικής γλώσσας, ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου, τεχνολογίες σημασιολογίας και εξόρυξης γνώσης, οπτική αναλυτική, ενεργειακή απόδοση κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας υποδομών, ανάπτυξη IoT πλατφόρμων και οικοσυστημάτων ασφάλειας συμπεριλαμβανόμενου του blockchain, καθώς και έρευνα στην ηθική και δεοντολογία και τη βιομετρική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχει συγγράψει πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, κεφάλαια βιβλίων και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχει υπηρετήσει ως κριτής σε διάφορα τεχνικά περιοδικά. Έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ως υπεύθυνος/συντονιστής πολλών Ενοτήτων Εργασίας, επιβλέποντας μιας μεγάλης ομάδας προγραμματιστών και μηχανικών σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού. Έως και σήμερα, ενεργεί ως αξιολογητής ηθικής και δεοντολογίας των έργων που εκτελούνται υπό την αιγίδα της ΕΕ, παρέχοντας υπηρεσίες όπως η παρακολούθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε έργα σε σχέση με τις καθορισμένες απαιτήσεις δεοντολογίας. Οι υπηρεσίες σχετίζονται με την αξιολόγηση της συμμετοχής του ανθρώπου σε πραγματικές δοκιμές, τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας που χρησιμοποιούνται για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και άλλα ζητήματα ηθικής που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια ενός έργου (π.χ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). Ο Δρ Ιωαννίδης είναι επί του παρόντος συντονιστής των έργων D^2EPC, AMANDA, DELTA και DRIMPAC καθώς και επιστημονικός/τεχνικός υπεύθυνος των έργων RECLAIM, iPRODUCE, SPEAR και MEISTER.