Δρ. Αθανάσιος Σφήκας

Επικεφαλής Επιθεωρητής και Τεχνικός Ελεγκτής Συστημάτων Διαχείρισης Project Manager – RecyClass Certification

Ο Δρ. Αθανάσιος Σφήκας είναι Χημικός Μηχανικός και διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στην  επιχειρησιακή έρευνα καθώς και διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο τη μοντελοποίηση πρόβλεψης ρύπανσης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κορυφαίο ελληνικό βιομηχανικό όμιλο, ως επικεφαλής επαληθευτής εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ως τεχνικός υπεύθυνος διαπιστευμένου εργαστηρίου αναλύσεων υδάτων, ενώ από το 2010 είναι ιδρυτής μελετητικής εταιρείας παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα..

Επιπλέον, έχει ασχοληθεί ενεργά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας) και διαθέτει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Από το 2008 είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής και Τεχνικός Ελεγκτής του διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης DQS Hellas Ltd, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 500 επιθεωρήσεις.

Είναι από τους πρώτους Έλληνες επιθεωρητές που αναγνωρίστηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ανακυκλωτών Πλαστικού (PRE) το 2021 για την πιστοποίηση της ανακυκλωσιμότητας και της ιχνηλασιμότητας του ποσοστού ανακυκλωμένου πλαστικού σύμφωνα με τα σχήματα πιστοποίησης RecyClass RecyclabilityRecyClass Recycled Plastics TraceabilityRecyClass Recycling Process και EuCertPlast και έχει πραγματοποιήσει σχετικές επιθεωρήσεις πιστοποίησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.