Δημήτριος Δημητρίου

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Δημήτριος Δημητρίου είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Συμμετέχει σε  προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σε πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει ερευνητικά έργα, επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε διεθνείς φορείς, έχει συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και εκδόσεις στα θέματα της ειδικότητας του, ενώ συμμετέχει ενεργά  σε εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συντακτικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές σε διεθνή συνέδρια. Στην επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει θέσεις διοίκησης-μάνατζμεντ καθώς και θέσεις ευθύνης σε ειδικά projects όπως και παροχή συμβουλών σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα σχετικά με τον αειφόρο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και επενδύσεων, ενώ έχει συμβάλει σε μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κεντρικούς φορείς διοίκησης και διαχείρισης. Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Διεθνούς Δικτύου Ειδικών (experts) για Αειφόρες και Περιβαλλοντικά Φιλικές Επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα: VIP4Ride (Valuable Investment Projects For Reasonable Infrastructure Developmenthttps://vip4ride.com/ ).Το 2021 του απονεμήθηκε το βραβείο Πολύτιμης Προσφοράς και Συνεισφοράς στην αειφόρο επιχειρηματικότητα από το Επιμελητήριο Έβρου, ενώ το 2018 του απονεμήθηκε το Professional Achievement Award in Greece από το British Council στα πλαίσιο του θεσμού Study UK Alumni awards