Βασίλης Γούναρης

Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Γεν. Διευθυντής BASF Hellas SA

Γεννήθηκε το 1961 στον Πλάτανο, Αιγίου. Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης. Επίσης, έκανε σπουδές στην Οικονομία, το Marketing και την Κοινωνιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Από το 2000, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Είναι Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας (ΣΒΠΕ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), Πρόεδρος του Modern Building Alliance  Ελλάδας, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. 

Επίσης, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και  Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) (2003-2006), Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, συνεπικεφαλής για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) (2015-2017) και Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 15ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε το 2004, με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας το Χάος». 

Επίσης, από το 2009 έως το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), του οποίου υπήρξε Γενικός Γραμματέας από το 2005. Επίσης, από το Από το 2000 έως το 2012, διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Υπήρξε, επίσης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Baseball το διάστημα 2003-2004.