Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος

Ιδρυτής και Προέδρος, Polygreen A.E

Ο κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος είναι ο Ιδρυτής και ο Προέδρος της Polygreen S.A. της κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας σε πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας που ειδικεύεται σε αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και διαχείρισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον. Με πάνω από 20 χρόνια επιτυχημένης καριέρας, έχει διαχειριστεί μερικά από τα πιο απαιτητικά και τεχνικά απαιτητικά περιβαλλοντικά έργα σε όλο τον κόσμο.

Από το 2015, ο κ. Πολυχρονόπουλος είναι μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του UN Global Contact Network Hellas. 

 

Ως ένθερμος υποστηρικτής των Τεχνών, το 2014, ο κ. Πολυχρονόπουλος ίδρυσε την Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος μέσω της τέχνης.

Ο κ. Πολυχρονόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Stanford and του Harvard.