Θωμάς Κωτσόπουλος

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Θωμάς Κωτσόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Διευθυντής του Εργ. Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού. Είναι πτυχιούχος γεωπόνος και διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη γεωργική μηχανική με έμφαση στην παραγωγή βιοαερίου. Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ) του ΑΠΘ ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ). Έχει αξιολογήσει πλήθος ερευνητικών προτάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός κριτής σε διδακτορικές διατριβές στη Δανία και στην Αυστραλία. Έχει λάβει Ευρωπαϊκή και Εθνική ανταγωνιστική χρηματοδότηση για την ερευνητική του δραστηριότητα και είναι/ήταν επιστημονικά υπεύθυνος σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θερμοκήπια, στις κτηνοτροφικές κατασκευές, στη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων και στην ενεργειακή αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων, για τα οποία έχει λάβει σχετική χρηματοδότηση. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο με περισσότερες από 1200 αναφορές και δείκτη βαρύτητας h 18.