Μόσχος Διαμαντόπουλος

Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Αθήνας

Ο Δρ Μόσκος Διαμαντόπουλος είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός πιστοποιημένος από την ESA/Paris και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό και MSc στη Γεωγραφία. Εργάζεται στην ΑΣΔΑ από το 1988 και κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το 2008. Προηγουμένως, διετέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Σχεδιασμού από το 1995 έως το 2008, όπου επέβλεψε πολυάριθμα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ευρωπαϊκών προγράμματα όπως HORIZON, ADAPT, NOW, UPP, URBACT, URBELAC, IUC μεταξύ άλλων. Ο Δρ Διαμαντόπουλος είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και υποβολή της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας, καθώς και αρκετών άλλων αναπτυξιακών και χωροταξικών σχεδίων της Δυτικής Αθήνας (ΣΟΑΠ, ΣΒΑΚ, ΡΣΔΑ, κλπ.).